• Rozładowanie niewykorzystanej lub częściowo opróżnionej lotki