• Napełnianie lotki

Napełnianie lotki środkiem farmakologicznym.

W interesie bezpieczeństwa użytkownika leży ścisłe przestrzeganie poniższej instrukcji. Zdecydowanie zaleca się, aby proces napełniania najpierw ćwiczyć z wodą i powtórzyć kilka razy, aż zostanie on perfekcyjnie opanowany i zrozumiany.

Nieumiejętne napełnienie lotki spowoduje stratę środka oraz czasu. Może to również narazić zwierzę i użytkownika na niepotrzebny stres.

NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ DO KOŃCA

BUDOWA LOTKI

budowa-lotki(1).jpg

 

Lotki dostarczane są z ochronną plastikową osłonką, którą zakłada się gdy igła jest już zamontowana na lotce. Chroni ona przed przypadkowym zakłuciem się. 

 

Do właściwego napełnienia lotki potrzebujemy:

 

  1. rękawiczki jednorazowe 
  2. pin odpowietrzający VP 
  3. strzykawkę ciśnieniową AS
  4. metalowy łącznik CON
  5. igłę i strzykawkę iniekcyjną

 

Akcesoria-do-napelniania-lotek.jpg

KROK 1.

Usuń stabilizator z lotki.                                           

Jeśli tłok tylny nie porusza się w komorze na powietrze należy użyć igy odpowietrzającej VP i przepchnąć go, tak aby się odblokował.

Obróć lotkę pionowo w ten sposób aby komora na lekarstwo znalazła się na dole

krok-1.jpg

KROK 2.

 

Jeśli tłok przedni w komorze na lekarstwo znajduje się na dole lotki wykonaj następującą czynność:

Załóż metalowy łącznik CON na strzykawkę ciśnieniową AS z odciągniętym tłokiem

Połącz strzykawkę ciśnieniową z lotką od strony komory na lekarstwo i wtłocz do lotki powietrze wten sposób aby tłok przedni przesunął się do góry (do końca komory na lekarstwo)

Krok2(1).jpg

Jeśli tłok przedni w komorze na lekarstwo znajduje się na końcu komory na lekarstwo przejdź do następnego kroku.

 

KROK 3.

Przygotuj igłę z otworem bocznym. Na igłę należy założyć silikonową nasadkę w ten sposób, aby uszczelniła otwór boczny igły.

Krok3.jpg

Zielona nasadka silikonowa na igłę o średnicy 1,5 mm

Czerwona nasadka silikonowa na igłę o średnicy 2,0 mm

Mleczna nasadka silikonowa na igłę od 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm (do dmuchaw)

Nasadka silikonowa może być użyta tylko raz!

 

KROK 4.

 

UWAGA: Lotki do lufy kaliber 13 mm i 16 mm o pojemności 5, 10, 15, 20 ml mają metalową nakrętkę, która stabilizuje igłę. Należy ją odkręcić przed przejściem do kolejnego (4) etapu napełniania.

 

Do napełnienia lotki środkiem farmakologicznym należy użyć igły i strzykawki iniekcyjnej.

Należy wstrzykiwać lek do komory na lekarstwo bardzo ostrożnie, taka ilością środka jaka jest potrzebna.

Komorę na lekarstwo najlepiej wypełnić w 100%, wtedy uzyska się najlepszy efekt strzelecki. Jeśli jest konieczność można dopełnić komorę lotki wodą destylowaną lub roztworem solnym.

Pozostające w komorze pęcherzyki powietrza są nieszkodliwe.

Końcówka komory lotki zawsze musi być sucha i czysta.

Krok4.jpg

KROK 5

Zamocuj przygotowaną (w KROKU 3) igłę z otworem bocznym na lotkę.

Użyj do tego instrumentu do mocowania i zdejmowania igły ST.

Następnie, jeśli to konieczne nakręć metalową nakrętkę stabilizującą igłę (o której mowa w KROKU 4)

 

Dla Twojego bezpieczeństwaZawsze zakładaj na igłę ochronną plastikową nasadkę!

Krok5.jpg

KROK 6

Połącz strzykawkę ciśnieniową AS z łącznikiem metalowym CON. Odciągnij tłok strzykawki ciśnieniowej AS.

W jednym ręku trzymaj lotkę pionowo, w ten sposób aby igła była skierowana do góry, a komora na powietrze z tylnym tłokiem do dołu.

Połącz łącznik metalowy CON i strzykawkę ciśnieniową (z odciągniętym tłokiem) z komorą na powietrze lotki.

Wtłocz maksymalną ilość powietrza ze strzykawki ciśnieniowej AS do komory powietrza lotki. Kiedy opór jest bardzo duży rozłącz strzykawkę ciśnieniową i łącznik od lotki. WAŻNE: nie cofaj tłoka w strzykawce ciśnieniowej AS. Po prostu wtłocz maksymalną ilość powietrza do lotki i energicznie rozłącz, aby zapobiec odpowietrzeniu lotki. WAŻNE: trzymaj lotkę cały czas pionowo tak jak jest to opisane na początku KROKU 6.

 

Strzykawka jest napełniona prawidłowo, jeżeli tłok tylny nie porusza się w trakcie potrząsania lotką.

Krok6.jpg

KROK 7

 

Załóż stabilizator  na lotkę.

Zdejmij ochronną plastikową osłonkę z igły.

Krok7.jpg

Lotka jest gotowa do użytku.

Kiedy igła wbije się w ciało zwierzęcia, nasadka silikonowa zostanie przesunięta na igle w stronę nasady igły, odsłaniając otwór w igle, rozszczelniając tym samym lotkę. Lek zostanie uwolniony.

UWAGA: NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ SILIKONOWEJ NASADKI Z OTWORU Z IGŁY PRZED ODDANIEM STRZAŁU. SPOWODUJE TO ZDEPONOWANIE LEKU "W POWIETRZE".

ABY ZROZUMIEĆ ZASADĘ DZIAŁANIA LOTKI NALEŻY POĆWICZYĆ KILKA RAZY JEJ NAPEŁNIANIE Z WODĄ.

 

NALEŻY zachować ostrożność podczas pracy z napełnioną lotką.